Marylin, Andy'emu Ameryce, ...
Obiekt / on object; 90/90/18 cm.


Detal obiektu / Detail of object

foto
Widok na wystawie / View on exhibition