foto
Przestrzeń optyczna / Optical Space
symulacja komputerowa, wydruk barwny
computer simulation,colour print-on;
70 / 90 cm.

foto
Przestrzeń dendrologiczna / Dendrological Space
symulacja komputerowa, wydruk barwny
computer simulation,colour print-on;
70 / 90 cm.