foto
Instalacja świetlna ruchoma / A Movable Light Installation

foto
Z cyklu Partytury Miast / From the series City Scores
przezrocze barwne / slides