Edward Łazikowski

 

Urodzony 22 I 1939 r.
1970-75 - studia i dyplom w PWSSP w Łodzi.

Born 22 I 1939.
Studied and Graduated at the Strzemiński Academy of Fine Arts and Design in Łódź.

Ważniejsze wystąpienia indywidualne:
More important individual exhibitions:


1981 - "Performance pikturalny", performance, Galeria Ślad, Łódź
1986 - "Obiekty", wystawa i pokaz autorski. instalacja. Galeria Stodoła, Warszawa
1987 - "2 instalacje i performance". Galeria Moltkerei-Verksttat. Kolonia, Niemcy
1992 - "Teraz i przedtem". Muzeum Artystów, Łódź
1993 - "Instalacje, obiekty, pokaz na żywo". Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
More important collective exhibitions:


1981 - "Panoptikon", instalacja, IX Spotkania Krakowskie, Kraków
1987 - "Realizm radykalny i abstrakcja konkretna", Muzeum Narodowe. Warszawa
1989 - "Colori strappati - Oggetti presunti", Galeria Sala 1, Rzym, Włochy
1990 - "Konstrukcja w procesie", Muzeum Włókiennictwa, Łódź
1992 - "Spotkanie i Tworzenie", Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań

Prace w zbiorach / Works in collections:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie
Muzeum Sztuki im. Aleksandra Puszkina w Moskwie
Muzeum Rzeźby w Orońsku
Muzeum Sztuki w Radomiu 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK