IRENA NAWROT

 

Urodzona w 1960 r. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Born in 1960. Studied at the Art Education Institute at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Wystawy indywidualne / Individual exhibitions:

1983
- Galeria Labirynt 2, Lublin ,
1985
- Galeria BWA, Lublin
- Pracownia Dziekanka, Warszawa 1987 - Galeria Stodoła, Warszawa
- Galeria ON, Poznań 1988 - Galeria Biała, Lublin
1990
- Galeria FF, Łódź
- Galerie Fotoforum, Kappeln
- Galerie Altholzkrug 26, Flensburg
- Galeria ZPAF, Katowice
1991
- Galeria Biała, Lublin
- Galeria Zda/e/neń, Chełm
- Galeria Grodzka BWA, Lublin
1992
- Galeria Biała, Lublin
1994
- Galeria Biała, Lublin
1995
- Galeria Pusta, Katowice
- Stadtmuseum, Münster
- Galeria FF, Łódź

Wystawy zbiorowe / Collective exhibitions:

1983
- "Sztuka jest elektryczna"; Galeria BWA, Lublin 1985
- "Wieża Bab", Galeria Biała, Lublin
- "I Biennale Sztuki Nowej", Zielona Góra
- "Wykopalisko", Galeria BWA, Lublin
1986
- "Zapisy 2", Galeria BWA, Lublin
- "Plastyka lubelska", Galeria BWA, Lublin
1987
- "22o ost. Länge", Galerie Moment, Hamburg
1988
- "Polska fotografa intermedialna lat 80-tych"; Galeria BWA, Poznań
- "Białe tango", Galeria Biała, Lublin
- "Lublin - transport", Galeria Stodoła, Warszawa
1989
- "Biała wiosna", Galeria Biała, Lublin
- "Przemoc. Seks. Nostalgia.", Stara Galeria ZPAF, Warszawa
1991
- "Niech żyje sztuka na początku...", Galeria BWA, Szczecin
- "Nowa generacja fotografii polskiej", Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
- "Fotografia wyobraźni", Galeria ZPAF, Warszawa
- "Zmiana warty", Galeria FF, Łódź
1992
- "Biała Gwardia", Galeria Biała, Lublin
- "Przypisane sztuce", Galeria Biała, Lublin
1993
- "Konfrontacje '93", Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
- "Bilans - balans", Galeria Biała, Lublin
- "Ślady", Galeria Biała, Lublin
- "Konstelacja", Galeria FF, Łódź
1994
- "Biała - sztuka bez ścian", Galeria Centrum, Katowice
- "Biała - sztuka bez ścian", Galeria BWA, Kraków
- "Die Konstellstionen", Instytut Kultury Polskiej, Berlin
- "Artyści IWA", Muzeum Okręgowe na Zamku, Lublin
- "Biała- sztuka bez ścian w Lublinie", Galeria Biała, Lublin
1995
- "Zehn aus Lublin", Wesserreneisance Schloss, BevernCopyright ©1997 Galeria FF ŁDK