Read English

 

 

     Zygmunt Rytka, ur. 11.03.1947 w Warszawie. Od 1972 uczestniczył w ponad 150 wystawach. Od 1974 miał 29 wystaw indywidualnych. Mieszka i pracuje w Warszawie i Podkowie Leśnej. Członek ZPAF od 1979. Dyplom i medal ZPAF "za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii". Realizuje prace w technice fotograficznej i wideo. Od lat "współpracuje" z górską rzeką Białka, gdzie powstały cykle Obrazy uzupełniające i Ciągłość nieskończoności. Przyjmując, że kamienie trwają wiecznie i symbolizują wieczność Natury, wprawia je w ruch w swoich instalacjach podważając przypisaną im statyczność (Obiekty dynamiczne 2002-...).

     Od lat 70-tych brał udział w życiu artystycznym kręgów neoawangardy jako artysta i dokumentator wydarzeń artystycznych. W 1974 roku miał pierwszą wystawę indywidualną pt. Przedziały czasowe w Galerii Remont w Warszawie. W latach 1975-77 pracował w Galerii Współczesnej w Warszawie. W stanie wojennym uczestniczył w działaniach łódzkiego "Strychu". W okresie od 1972-2000 realizował Kolekcję prywatną - zapis autorski życia kręgu artystów, z którymi był związany.

    Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Galeria Wymiany w Łodzi, BWA w Lublinie, BWA w Zielonej Górze, Artoteka w Zielonej Górze, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w kolekcjach prywatnych.

 

Wróć

 

Copyright ©2007 Galeria FF ŁDK, Zygmunt Rytka